Krimelte tootearendusprojekt

Toetusmeede: Perioodi 2014-2020 ettevõtja tootearenduse toetus COVID-19
Projekti periood: 01.10.2020-31.07.2023
Projekt koosneb järgmistest tootearendustest:

  1. Inimese- ja keskkonnasõbralikumad tooted täna turul süvenevate ootuste mõttes.

Eesmärgiks on arendada madala VOC (Volatile Organic Compound) sisaldusega ja inimesele ning keskkonnale ohutumatest toorainetest tooted, mis vastavad erinevatel eksportturgudel järjest karmistuvatele ootustele/lävenditele. EC1+, M1, BvB, Sintef, Basta jms registreeringu nõuetele vastavate toodete arendamine ja registreerimine. Tulemuseks on 7 uut toodet, mis on väiksema VOC sisaldusega ning mille arendamisel on arvesse võetud järjest karmistuvat seadusandlust ja piiranguid erinevatele keemilistele ühenditele.

  1. Tuld tõkestavad ja tuletundlikkust parandavad tooted.

Eesmärgiks on arendada uued tooted, mis parandavad olemasolevate ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide tulepüsivust. Tulemuseks on 6 uut toodet, mis parandavad konstruktsioonide ja erinevate ehituslike sõlmede tulepüsivust.

  1. Kiiresti tarduva ühekomponentse polüuretaanvahu arendamine.

Eesmärgiks on arendada kiiresti tarduvad ühekomponentsed polüuretaanvahud, mis kiirendavad ehitusel toimuvaid tööoperatsioone ja seeläbi vähendavad kulusid ja keskkonna jalajälge. Tulemuseks on 2 uut ühekomponentset polüuretaanvahtu.

EASi poolt eraldatud toetuse summa on 477 933,75€.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

 

Krimelte ressursitõhususe investeering

 

Projekti lühikokkuvõte
Investeeringu käigus soetab Krimelte OÜ uue vuugihermeetikute padrunivormi, automatiseerib  ehitusvahuballoonide korki pandavate kaitsekinnaste paigalduse ja ehitab ümber alajaama. Krimelte OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Elektrienergia tarbimine langeb 1%, reaktiivenergia eest makstavad kulutused kaovad. Lisaks vähendab ettevõte sisseostetatavate padrunite koguseid ja hakkab neid ise rohkem tootma.

Projekti eesmärk ja tulemus
Projekti eesmärk on paigaldada praeguse padrunivormi asemele uus ja säästlikum seade, automatiseerida kindapanek ning vähendada reaktiivenergia ja elektrienergia tarbimist. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb tooraine kasutus toodanguühiku kohta. Teiseks väheneb uute seadmete kasutusele võtmisel elektrienergia tarve, sest uued seadmed on vanadest elektriliselt efektiivsemad. Lisaks kaovad kulutused reaktiivenergiale.

Toetuse summa on 192 500,00€.