Krimelte OÜ ressursitõhususe investeering

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Krimelte OÜ uue vuugihermeetikute padrunivormi, automatiseerib  ehitusvahuballoonide korki pandavate kaitsekinnaste paigalduse ja ehitab ümber alajaama. Krimelte OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Elektrienergia tarbimine langeb 1%, reaktiivenergia eest makstavad kulutused kaovad. Lisaks vähendab ettevõte sisseostetatavate padrunite koguseid ja hakkab neid ise rohkem tootma.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on paigaldada praeguse padrunivormi asemele uus ja säästlikum seade, automatiseerida kindapanek ning vähendada reaktiivenergia ja elektrienergia tarbimist. Projekti tulemusel alaneb praagi teke, mistõttu väheneb tooraine kasutus toodanguühiku kohta. Teiseks väheneb uute seadmete kasutusele võtmisel elektrienergia tarve, sest uued seadmed on vanadest elektriliselt efektiivsemad. Lisaks kaovad kulutused reaktiivenergiale.

Toetuse summa (EUR): 192 500,00