Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Kvaliteedipoliitika

  • Kogu meie tegevuse lähtepunktiks on meie klientide vajadused ja ootused. Sellest lähtub meie strateegia ettevõtte rentaabluse ja tegevuse edasiarendamisel.
  • Meie tooted vastavad spetsifitseeritud nõuetele ja klientide ootustele.
  • Me töötame selle nimel, et vältida vigu ning parendada oma protsesse ja tooteid.
  • Pühendumise ja kompetentsuse arendamisega loome stimuleeriva töökeskkonna ja konkurentsivõimelise ettevõtte.

 

Keskkonnapoliitika

  • Arvestame oma tootmisprotsesside ohtlikkust ja mõju ümbritsevale keskkonnale ning kohustume minimeerima riske, tagamaks töötajate ohutuse ja keskkonnahoiu.
  • Kasutame toormaterjale, energiat ja loodusressursse efektiivselt ning taaskasutame olulise osa materjalidest.
  • Uute toodete, protsesside  kavandamisel  eelistame loodussõbralikke materjale.
  • Juhindume oma tegevuses õigusaktide nõuetest ja muudest kokkulepetest, mis seonduvad ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektidega.

Samad põhimõtted kehtivad koostööle meie tarnijate ja koostööpartneritega. Iga meie töötaja prioriteediks on kvaliteedi ja keskkonnahoiu tagamine. Juhindudes oma kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast, seades uusi eesmärke ja neid täites, hoiame oma juhtpositsiooni maailma ehitusvahtude ja vuugihermeetikute tootjate hulgas.