Meie toetame

Krimelte OÜ on heategevuses pidanud alati kõige olulisemaks ühiskonna arengule kaasaaitamist. Oleme mitme jõulise rahvusvahelise algatuse kaudu aastaid toetanud õpiraskuste ja terviseprobleemidega lapsi.

Alates 2011. aastast oleme aidanud arendada Heateo Sihtasutuse suure mõjuga algatusi, mis parandavad riskilaste ja -perede eluolu. Nende seas on tõenduspõhine programm „Kiusamisvaba kool” ning spordil põhinev noortele mõeldud ennetus- ja võimestamisprogramm „SPIN”.

Loe lähemalt: www.heategu.ee

Lisaks oleme toeks Tallinna Ristiku Põhikoolile. Aitame kaasa koolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte vaba aja sisustamisele ning tervislike eluviiside propageerimisele. Varasemate aastate toetussummadest on kool saanud endale videoprojektori ning noortele muusikalembelistele kasvandikele uue bändivarustuse. Turgutatud on ka kooli huvigruppide tegevust.

Oma panuse on Krimelte OÜ andnud ka Liikumispuudega Laste Toetusfondile ning Maidla Lastekodule.